• 20150904 095611
  • bouwen
  • coachen
  • emdr
  • teams
  • volwassenen

Werkwijze

WERKOMGEVING

Ik hou ervan om in een ongedwongen sfeer te werken. Niet voor niets werk ik daarom op een tweetal locaties in Wapenveld waar we op een ongedwongen manier in alle rust kunnen werken.

Ik werk het liefst met paarden die 24 uur per dag, 7 dagen in de week buiten staan en in kuddeverband gehouden worden. Het is mijn ervaring dat paarden dan 'zuiverder' reageren op wat er in contact met een mens in de bak speelt.

We zullen niet altijd de paarden gebruiken. Soms is het passender een andere werkvorm te kiezen, dat kunnen gespreksvormen  of creatieve werkvormen zijn maar bijvoorbeeld ook hypnotherapie. Regelmatig zullen we dus ook mijn praktijkruimte in Zwolle gebruiken

Steeds kies ik de werkvorm die het beste aansluit waar je staat in je proces en jouw behoefte. MIJN WERKSTIJL

Mijn werkstijl kenmerkt zich door grote betrokkenheid en inlevingsvermogen. Ik vind het belangrijk om echt aandacht te hebben voor jou. Ik blijf dicht bij mezelf tijdens een coachsessie. Daardoor kan ik een omgeving creeëren die veiligheid en vertrouwen biedt. Ik faciliteer en ondersteun jou tijdens het traject.

Ik werk vanuit een open houding en heb dus geen oordeel over goed of fout. Op die manier is het voor jou makkelijker jezelf open te stellen voor zelfonderzoek. Want dat verwacht ik van je!

Jij bent verantwoordelijk voor je eigen (leer)proces.

In ondersteun je hier in en ben ook tussen de sessies bij je betrokken. Ik kan me voorstellen dat dit ook het stuk is waar ik me door onderscheid van andere behandelaars / coaches.


 
OPBOUW VAN EEN TRAJECT

We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek. Daarin stemmen we wederzijdse verwachtingen af en kijken we of er een ‘klik’ is om samen te gaan werken.

Als we besluiten samen verder te werken dan plan ik een intakegesprek met je in. Psycho educatie neemt een belangrijke rol in tijdens de intake. Om alles goed in beeld te krijgen vraag ik je van te voren een deel van het intakeformulier in te vullen.

Hoeveel sessies er nodig zijn is moeilijk te zeggen. Dit is namelijk afhankelijk van de problematiek.Tijdens de intake maak ik hier een inschatting van.

CREF Methode behandelingen hebben een specifieke opbouw. Ben jij zover dat je 'klaar' bent met behandelingen dan sluiten we af met een zogemaamde REPRINT. Hiermee wordt het verstevigde basisvertrouwen bekrachtigd door lichaamswerk en EMDR en als het ware opgeslagen in het brein.

KAN IK WAT VOOR JE DOEN?