• 20150904 095611
  • bouwen
  • coachen
  • emdr
  • teams
  • volwassenen

Coachen met behulp van paarden voor kinderen

in de trajecten die ik aanbied combineer ik al mijn kennis vanuit het Equine Assisted Coachen en de CREF Methode. Op die manier kan ik ook voor kinderen een breed palet aanbieden.

Wanneer kan ik jouw kind helpen?

  • je kind heeft in zijn algemeenheid een laag basisvertrouwen;
  • je kind heeft ADHD en/of ASS en je zoekt een behandelmethode ZONDER MEDICATIE;
  • je kind heeft gedragsproblemen veroorzaakt door nare ervaringen(scheiding, gepest op school, ziekenhuisopname, adoptie enz ..);
  • Er zijn bepaalde angsten;
  • Je kind heeft bepaalde gedragsproblemen en je hebt een vermoeden dat dit veroorzaakt kan zijn door een gecompliceerde bevalling of complicaties na de geboorte.

 

Voor kinderen is het vaak vervelend om te praten over ervaringen die naar voor ze zijn. Het werken met paarden is daarom een mooie manier om te werken aan dingen die op het moment even lastig zijn om mee om te gaan.

In de begeleiding van kinderen gaat het erom dat we actief, meestal in de buitenlucht bezig zijn met allerlei activiteiten en spelletjes met een paard. Het paard dient daarbij als 'maatje' en als 'spiegel'. Tijdens deze activiteiten kunnen zaken makkelijker bespreekbaar gemaakt worden. Soms geeft het paard daarvoor een voorzetje.

Het paard reageert op houding en gedrag van het kind en is daarin eerlijk en altijd zonder oordeel. Op die manier ontstaat er voor een kind een veilige situatie om over zichzelf te leren en te oefenen met ander gedrag.

Voor ouders/verzorgers is het belangrijk te weten dat ik bij het werken met kinderen naar het hele 'systeem' kijk waarin het kind opgroeit.

Het is belangrijk te weten dat ik van de ouder een actieve en refelectieve houding verwacht én de bereidheid om ook zelf te werken aan eigen thema's. Dus waar nodig ook zelf in de bak aan de slag te gaan met het paard.

Oudergesprekken en ouder-kind of gezinssessies maken vast onderdeel uit van het traject. Deze worden in overleg ingepland.

KAN IK WAT VOOR JE DOEN?